Mother Corner - เว็บบอร์ดเพื่อคุณแม่คุณภาพ ข้อมูลตั้งครรภ์ - นมแม่ - ทุกประสบการณ์ของคุณมีความหมายที่ MotherCorner.com

Mother Corner - คุณพ่อคุณแม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อลูกน้อยที่นี่ค่ะ => คลังบทความ => ข้อความที่เริ่มโดย: janistar ที่ สิงหาคม 21, 2017, 09:42:29 amหัวข้อ: 30 วิธีสร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก
เริ่มหัวข้อโดย: janistar ที่ สิงหาคม 21, 2017, 09:42:29 am
30 วิธีสร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก

ข้อมุลจาก MGR Online        

        ทุกวันนี้ ไม่เพียงแต่เด็กจำนวนหนึ่งจะถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ หรือแรงงานเด็กแล้ว อีกจำนวนไม่น้อย มักถูกทอดทิ้งให้อยู่กับการกินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกาย และจิตใจตามมาได้
       
       ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จึงจัดทำหนังสือ 30 วิธีเพื่อสร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็กขึ้นมา โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันออกเป็น 30 วิธีในการไม่ทอดทิ้งเด็ก เพื่อเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ตระหนักกันมากขึ้น ส่วน 30 วิธีที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันได้เลยครับ
       
       1.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการสื่อสารที่ไม่ดี การกระทำที่ไม่ดี และการคิดที่ไม่ดี
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ทั้งการพูด การกระทำ และการดำเนินชีวิตที่ดี ตามวิถีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อน
       
       2.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับอาหารขยะและอาหารที่ไม่มีประโยชน์
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเลี้ยงเด็กให้ได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการและตามวัย คือ ให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์
       
       3.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความใส่ใจดูแล และการเลือกปฏิบัติ
       
       ควรให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ความห่วงใยแก่เด็กอย่างเพียงพอ และดูแลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่า ลำเอียงรักลูกคนใดคนหนึ่งมากกว่า
       
       4.อย่าทอดทิ้งเด็กใว้กับโลกแคบๆ และปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก
       
       ควรเข้าใจ และใส่ใจความต้องการของเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ตามช่วงวัยและพัฒนาการของเด็กอย่างสร้างสรรค์ เช่น ได้เล่น สัมผัสธรรมชาติ หรือได้ทำกิจกรรมการอ่าน ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ ตามความสนใจของเด็ก
       
       5.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการไม่รู้หนังสือ และขาดโอกาสทางการศึกษา
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 12 ปีขั้นต่ำ
       
       6.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการเอารัดเอาเปรียบ และการละเมิดสิทธิเด็ก
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ทุกคน ไม่ควรแสวงหาประโยชน์จากเด็กทุกรูปแบบ เช่น ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เสี่ยงอันตราย และการทำงานในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นต้น ควรปกป้องให้เด็กเติบโตอย่างปลอดภัย
       
       7.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการมุ่งร้ายต่อผู้อื่น เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนและกลุ่ม
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครองควรปลูกฝังความรู้สึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       
       8.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการไม่สำนึกรู้คุณคน
       
       ควรปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ โดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และบอกสอนอยู่เสมอ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การสอนด้วยการทำให้เห็น ได้ผลมากกว่าการพูด หรือสั่งให้ทำ
       
       9.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับค่านิยมที่หลากหลายจนลืมวิถีและสิ่งดีงามของท้องถิ่นตัวเอง
       
       ควรปลูกฝังให้เด็กรู้สึกรัก และภาคภูมิในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของตัวเอง ผ่านการไปดู และสัมผัสชีวิตในมุมทีี่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อของคนในชุมชน
       
       10.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการไม่รู้จักแบ่งปันและความเห็นแก่ตัว
       
       พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรปลูกฝังให้เด็กมีจิตอาสา และพาครอบครัวไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมในยามว่างบ้าง
       
       11.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับสื่อเพียงลำพัง และมากเกินไป
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก และสังคมในปัจจุบัน และควรให้ความรู้กับเด็กในหลายๆ ด้าน เช่น การรับสื่อที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
       
       12.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความรู้สึกต่ำต้อย ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
       
       ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการกระทำต่างๆ ของเด็กตามศักยภาพ ไม่เปรียบเทียบลูกหลานกับเด็กคนอื่น ๆ เช่น ทำไมสอบได้คะแนนไม่ดีเหมือนลูกข้างบ้าน เป็นต้น
       
       13.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับเวลาเพียงลำพัง
       
       พ่อแม่ ผู้ปกครองควรมีเวลาให้แก่เด็กและครอบครัว เช่น การอ่านหนังสือ เล่านิทาน ท่องเที่ยว เป็นต้น
       
       14.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความห่างเหินและไม่ไว้วางใจ
       
       ควรให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองแก่เด็ก รับฟังความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยน และยอมรับฟังปัญหาอย่างใจเย็น นั่นจะทำให้เด็กกล้าที่จะพูดคุยทุกเรื่องกับพ่อแม่
       
       15.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความรู้สึกผิดที่ไม่มีทางออก
       
       เมื่อเด็กพลาด ไม่ควรดุ ตำหนิ หรือทำร้ายจิตใจเด็ก แต่ควรช่วยกันหาทางออก
       
       16.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความกลัวและความไม่มั่นใจ
       
       ควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เด็ก เช่น กล่าวชื่นชมเมื่อเด็กทำดี ทำถูก เป็นต้น
       
       17.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับครอบครัวที่ไม่พร้อม
       
       ครอบครัวควรมีการวางแผนครอบครัว และมีลูกเมื่อพร้อม
       
       18.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับเพื่อนที่มีปัญหา โดยไม่มีผู้ใหญ่เหลียวแล
       
       ควรสอนให้ลูกรู้จักชักจูงเพื่อนไปในทางที่ดี เช่น ไม่ติดยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่หนีเรียน หรือหากพบเห็นเพื่อนที่ผิดพลาด ควรปรึกษาผู้ใหญ่ และให้กำลังใจเพื่อน แต่เหนือสิ่งอื่นใด การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนใฝ่ดี และชักชวนเพื่อนให้ใฝ่ดีตามไปด้วย พื้นฐานความรัก และความเข้าใจจากพ่อแม่คือสิ่งสำคัญ
       
       19.อย่าทิ้งเด็กไว้กับชุมชนที่ไม่ปกป้องคุ้มครองเด็ก
       
       ทุกคนในชุมชนต้องรู้สึกว่า เด็กทุกคนในชุมชนเป็นเหมือนลูกหลานของตัวเอง ช่วยกันสอดส่องดูแลเด็ก ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่มีปัญหา
       
       20.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับสภาพที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงอันตราย
       
       จัดสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กในชุมชนเพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่เล่น อ่านหนังสือ และทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของเด็กทุกวัย
       
       21.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับกระบวนการเรียนการสอนแบบท่องจำ ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และขาดการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชน
       
       คุณครูควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิด และแสดงความคิดเห็น
       
       22.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับสื่อที่ไม่มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ
       
       พ่อแม่ และคุณครูต้องเท่าทันสถานการณ์เด็ก โดยเฉพาะเด็กกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสร้างกระบวนการเรียนการสอน และสื่อได้อย่างตรงความต้องการของเด็ก
       
       23.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับลานกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องสมุดที่ไม่มีชีวิต และกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์
       
       ผู้นำชุมชน หรือองค์กรบริหารท้องถิ่นควรมีแผนสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างพอเพียง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์หรือสื่อที่ดี และกิจกรรมสร้างสรรค์
       
       24.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับที่ที่ไม่เห็นความสำคัญ ไม่เห็นคุณค่า และให้โอกาสแก่เด็ก
       
       ควรมีการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครเด็กและเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาเด็กอย่างต่อเนื่องในทุกชุมชน
       
       25.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
       
       กรณีเด็กที่เป็นแรงงานเด็ก นายจ้างควรให้เด็กได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือเด็กต่างชาติ เช่น ให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม ให้เด็กได้รับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกโรงเรียน ให้สวัสดิการการรักษาพยาบาล ให้มีความปลอดภัยในการทำงาน และไม่ทำร้ายเด็ก
       
       26.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับการเลือกปฏิบัติและแบ่งแยก
       
       ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมต้องปลูกฝังให้เด็กเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว สภาพทางสังคม และไม่ควรสร้างความรู้สึกแตกแยกให้เด็ก
       
       27.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับสื่อที่เป็นพิษ
       
       ต้องมีสื่อที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้แก่เด็ก ทั้งในรายการโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์
       
       28.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุและมอมเมา
       
       ผู้ใหญ่ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล และช่วยกันต่อต้านสิ่งที่มอมเมา ยั่วยุให้เด็กเลียนแบบที่จะส่งผลให้มีพฤติกรรมทางลบ เช่ย รายการโทรทัศน์ เกมที่มีเนื้อหาความรุนแรง ผิดต่อศีลธรรม รายการวิทยุที่ต่อว่าใส่ร้ายคนอื่น หนังสือ เว็บไซต์ลามกต่างๆ
       
       29.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับปัญหาการถูกทำร้าย การทารุณกรรมโดยการเพิกเฉย
       
       เมื่อพบเห็นเด็กถูกทำร้าย หรือถูกทารุณกรรม ไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรแจ้งมาที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โทร.02-433-6292 ศูนย์ประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1300
       
       30.อย่าทอดทิ้งเด็กไว้กับความด้อยโอกาส
       
       คนในสังคมสามารถแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาและช่วยเหลือเด็กโดยการบริจาคสิ่งของ ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ โดยสามารถช่วยเหลือได้ตามหน่วยงาน องค์กร หรือมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานด้านเด็ก เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นต้น
       
       เรามาร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งเด็กกันเถอะครับ